وەك خۆی


826
30:00
بازاری سورچیان مزگه‌وتی شیخ مسته‌فا 12
26:03
وەك خۆی .بازاری شێخ عبداللە
16:03
وەك خۆی .. صناعە تعدیل چی و فیتەر
18:41
وەك خۆی ..صناعە تعدیل چی و فیتەر
21:41
وەك خۆی .. بازاری نیشتیمان
22:04
وەك خۆی .. بازاری تەیراوە
23:59
وەك خۆی .. بازاری تەیراوە
18:37
وەك خۆی .. بازاری پەلەوەر فرۆشان
18:37
وەك خۆی ..بازاری پەلەوەر فرۆشان
22:41
وەك خۆی .. بازاری پەلەوەر فرۆشان
27:06
وەك خۆی .. بازاری كوران
21:22
وەك خۆی ..بازاری شێخ عبداللە