بیرۆکەیەك بە یەك ملیۆن
بیرۆکەیەك بە یەك ملیۆن
بینین
دڵخوازەکانم

درامای عەرەبی بیرۆكەیەك بە یەك ملیۆن ئەم بەرهەمە دۆبلاژی ستۆدیۆكانی كەنالی نیولاین ە , درامایەكی خێزانی و كۆمیدییە , بە خۆشی بینەری بن

ئەڵقەکان
30
30:58
ئەڵقە 30 394
29
40:03
ئەڵقە 29 319
28
40:03
ئەڵقە 28 326
27
40:03
ئەڵقە 27 301
26
40:03
ئەڵقە 26 332
25
40:03
ئەڵقە 25 344
24
40:03
ئەڵقە 24 322
23
40:03
ئەڵقە 23 336
22
40:03
ئەڵقە 22 296
21
40:03
ئەڵقە 21 334
20
40:03
ئەڵقە 20 301
19
40:03
ئەڵقە 19 313