بیرۆکەیەك بە یەك ملیۆن
بیرۆکەیەك بە یەك ملیۆن
بینین
دڵخوازەکانم

درامای عەرەبی بیرۆكەیەك بە یەك ملیۆن ئەم بەرهەمە دۆبلاژی ستۆدیۆكانی كەنالی نیولاین ە , درامایەكی خێزانی و كۆمیدییە , بە خۆشی بینەری بن

ئەڵقەکان
30
30:58
ئەڵقە 30 288
29
40:03
ئەڵقە 29 218
28
40:03
ئەڵقە 28 227
27
40:03
ئەڵقە 27 204
26
40:03
ئەڵقە 26 224
25
40:03
ئەڵقە 25 230
24
40:03
ئەڵقە 24 223
23
40:03
ئەڵقە 23 234
22
40:03
ئەڵقە 22 205
21
40:03
ئەڵقە 21 222
20
40:03
ئەڵقە 20 198
19
40:03
ئەڵقە 19 209