بیرۆکەیەك بە یەك ملیۆن
بیرۆکەیەك بە یەك ملیۆن
بینین
دڵخوازەکانم

درامای عەرەبی بیرۆكەیەك بە یەك ملیۆن ئەم بەرهەمە دۆبلاژی ستۆدیۆكانی كەنالی نیولاین ە , درامایەكی خێزانی و كۆمیدییە , بە خۆشی بینەری بن

ئەڵقەکان
6
40:03
ئەڵقە 6 210
5
40:03
ئەڵقە 5 276
4
40:03
ئەڵقە 4 224
3
40:03
ئەڵقە 3 271
2
40:03
ئەڵقە 2 341
1
40:03
ئەڵقە 1 731